Chémia 1. ročníka gymnázia spracovaná formou prezentácie podľa ŠVP - možno použiť k výkladu alebo k samostatnému štúdiu. Prezentáciu budem postupne rozširovať. K dispozícií budú aj testy na overenie učiva. K stiahnutiu prvé dve kapitoly tu