Chémia nie je len predmet v škole. S chémiou sa stretáme každý deň, všade okolo nás, s chemikáliami pracujeme tak isto každý deň. Veď napr. aj vzduch ktorý dýchame je zložený z chemických prvkov a chemických zlúčenín (kyslík, dusík, oxid uhličitý); bez chemickej zlúčeniny chloridu sodného (soli) by sme si nevedeli predstaviť život, alebo napr. bez cukru (sacharózy - repného cukru).

Chemické reakcie prebiehajú prakticky všade kde si zmyslíme - v nás i okolo nás. 

V tejto sekcii vám ponúknem niekoľko jednoduchých pokusov. Použijeme pri tom chemikálie ktoré sú bezpečné a voľne dostupné. 

 

 

Upozornenie: Všetky práva vyhradené. Pre viac informácii k citáciám viď sekciu "copyright".