Chemicky čisté látky a zmesi (7.r)- ppt

Prezentáciu na tému pre 7. r. ZŠ si môžete stiahnuť tu

 

Poznámky do zošita si môžete stiahnuť tu