OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Chemicky čisté látky a zmesi

 

 

Chemicky čisté látky sú také látky, ktoré sú zložené len z jedného druhu atómov, alebo jedného druhu molekúl – napr. len z atómov ortuti – Hg, alebo napríklad len z molekúl H2 (vodíka), alebo len molekúl H2O.

 

Ak by sme mali v kadičke iba molekuly vody a pridáme do nej napríklad soľ, medzi molekulami soli a vody sa nevytvoria chemické väzby – už ide o zmes.

 

Zmesi sú zložené z dvoch a viac zložiek – atómov, molekúl, či iónov.

 

Delíme ich na

·         rovnorodéhomogénne - napr. sirupová voda – na pohľad sa nám zdá rovnaká, rovnorodá – obe zložky sú spojené, v rovnakej fáze, skupenstve – nevieme voľným okom, ani mikroskopom rozlíšiť sirup od vody. Rovnorodým zmesiam hovoríme aj roztoky. Aj minerálka je roztok - zmes – zložená z molekúl vody a iónov minerálov.

·         rôznorodé –  heterogénne - jednotlivé zložky sú viditeľné voľným okom alebo mikroskopom.

o    ak je tuhá zložka v kvapalnej, napríklad piesok vo vode, hovoríme o suspenzii.

o    ak je kvapalná zložka v kvapalnej, ale tieto dve kvapalné zložky nie sú vzájomne miešateľné, hovoríme o emulzii. Príkladom je olej s vodou alebo aj mlieko.

o    ak sú čiastočky tuhej alebo kvapalnej zložky rozptýlené v plynnej, hovoríme o areosole. Je to napríklad hmla, (kvapôčky vody vo vzduchu – t.j. v zmesi plynných molekúl), alebo dym (sadze vo vzduchu)

o    ak je plynná zložka v kvapalnej, hovoríme o pene

Sú možné všetky kombinácie. Preskúmajte niekedy zblízka takú špongiu  - pemzu, ktorou zotierate tabuľu. Sú v nej akoby bublinky. Je to plynná zložka (tie bublinky) v tuhej látke = zmes. Teda, aj špongia, ktorou zotierate tabuľu, je zmes.