Rovnováha okolo nás

 

enlightened na stránke usilovne pracujem.enlightened

 

 

Čo ťa napadne, keď sa povie rovnováha? Svoje nápady, myšlienky môžeš nakresliť, napísať na papier.

 

Problém: Čo je to rovnováha?

Úloha 1:

Pomôcky:

 • 24 zápaliek
 • 2 prázdne zápalkové škatuľky
 • ceruzka

Postup:

 1. Škatuľky si označ – jednu A a jednu B.
 2. Do škatuľky A daj 24 zápaliek, škatuľku B nechaj zatiaľ prázdnu.
 3. Zo škatuľky A do B premiestni polovicu zápaliek. Počet zápaliek v škatuľke A a B zakresli do obrázka 1a.
 4. Opäť prenes zo škatuľky A do B polovicu zápaliek a zároveň z B štvrtinu zápaliek do škatuľky A. Zakresli stav do obr. 1b.
 5. Postup 4 opakuj ešte 8-krát. Po každom prenesení stav zakresli do obr. 1c – 1j.

 

Poznámka: Ak by sa stalo, že polovica, resp. štvrtina z počtu prítomných zápaliek v škatuľke by nebolo celé číslo, tak počet zaokrúhli podľa platných pravidiel o zaokrúhľovaní.

Úloha 2:

Pomôcky:

 • odmerný valec s objemom 100 cm3  – 2 ks
 • 2 sklenené rúrky s rozdielnym prierezom
 • fixka
 • kadička
 • sklená tyčinka

 

Chemikálie:

 • 80 cm3 vody
 • potravinárske farbivo

 

Postup:

 1. Na zapisovanie údajov použite tabuľky 1 a 2. Odmerné valce označte A a B a rúrky
  1 (s väčším prierezom) a 2 (s menším prierezom).
 2. V kadičke zmiešajte 50 cm3 vody s trochou potravinárskeho farbiva. Vodu nalejte do valca A. (Valec B je zatiaľ prázdny.)
 3. Do valca A ponorte rúrku 1 tak, aby sa spodný koniec rúrky dotýkal dna valca. Keď sa do rúrky naberie voda, ukazovákom uzatvorte jej horný otvor a preneste do valca B, kde obsah vody z rúrky vypusťte. Výšku hladiny kvapaliny v oboch valcoch zaznačte do tabuľky 1a.
 4. Rúrku 1 ponorte späť do valca A a súčasne rúrku 2 do valca B (opäť tak, aby sa spodné otvory rúrok dotýkali dna). Ukazovákmi uzatvorte horné konce rúrok a rúrku 1 preneste z valca A do B a rúrku 2 z valca B do A a vypusťte vodu z rúrok do valcov. Výšku hladiny kvapaliny v oboch valcoch po každom prenesení kvapaliny zaznačte do tabuľky 1a.
 5. Tento postup opakujte pokiaľ sa výška kvapaliny v oboch valcoch neustáli.
 6. Odčítajte v oboch valcoch objemy, vypočítajte pomer VB/VA a jeho hodnotu zaznačte do tabuľky 2.
 7. Do jedného z valcov pridajte 30 cm3 zafarbenej vody a ďalej pokračujte s prenášaním kvapalín podľa bodov 4 až 6. Objemy zapisujte do tabuľky 1b.
 8. Z valca B odoberte 30 cm3 a zopakujte postup podľa bodov 4 až 6 (s tabuľkou 1c).
 9. Porovnajte vypočítané pomery VB/VA.

Zhrnutie:

 1. Preniesli sa všetky zápalky v úlohe 1 zo škatuľky A do škatuľky B a v úlohe 2 všetka voda z valca A do valca B? Prečo nie?
 2. Ako možno v týchto modeloch spozorovať, že nastala rovnováha?
 3. Akú podobnosť možno vidieť medzi týmito pokusmi a rovnováhou chemických reakcií?
 4. Čo je v rovnováhe rovnaké?
 5. Predstavte si, že zápalky v škatuľke A (voda vo valci A) sú „reaktanty“ a zápalky v škatuľke B (voda vo valci B) sú „produkty“. Sú v rovnováhe množstvá reaktantov a produktov rovnaké? 

         

UPOZORNENIE! Na obsah sa vzťahujú autorské práva. Viac info v sekcii "copyright".