Koľko kyseliny obsahuje nápoj?

 

V bublinkových nápojoch sa z kyselín najčastejšie používa kyselina citrónová. Na zistenie množstva kyseliny v nápojoch možno použiť metódu nazývanú titrácia.

 

Pomôcky:  250 cm3 kužeľová banka, 10 cm3 pipeta, byreta, lievik na plnenie byrety, malé kadičky,

 

Chemikálie: destilovaná voda, roztok fenolftaleínu, 0,1 M roztok NaOH, roztok kyseliny citrónovej (7g / dm3), vzorky nápojov (ako v úlohe 2)

Postup:

1.      Do kužeľovej banky dajte presne 10 cm3  roztoku kyseliny citrónovej (7g / dm3).

2.      Pridajte asi 15 cm3 destilovanej vody a 5 kvapiek roztoku fenolftaleínu.

3.      Byretu naplňte roztokom NaOH.

4.      Pomaly a opatrne pridávajte NaOH do banky, s ktorou stále robíte krúživé pohyby (miešanie). NaOH pridávajte dovtedy, pokiaľ prvá kvapka zafarbí roztok do ružova.

5.      Z byrety odčítajte, koľko roztoku NaOH ste pridali.

6.      Titráciu opakujte ešte 2 krát (kvôli presnejšiemu stanoveniu).

7.      Množstvo kyseliny citrónovej  vypočítajte podľa rovnice:

Množstvo kyseliny citrónovej (g / dm3) = 0,64 x V NaOH (cm3)

8.      Titráciu zopakujte tak, že namiesto roztoku kyseliny citrónovej použijete nápoje.

9.      Výsledky si zapíšte a porozmýšľajte ako možno účinky kyselín obsiahnutých v nápojoch minimalizovať.

 

Návrh tabuľky:

Názov nápoja

Množstvo spotrebovaného

NaOH (cm3)

Množstvo kyseliny citrónovej

(g/dm3)

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie: Všetky práva vyhradené. Pra viac informácii viď sekciu "copyright".