Konzervovanie potravín

 

Neustále je záujem o zdravé a výživné potraviny. Ale produkcia mnohých potravín je sezónna. Sú obdobia v roku, keď je takýchto potravín dostatok, a obdobia, v ktorých ich je nedostatok.

Už od pradávna ľudia potrebovali chrániť potravu od jednej žatvy k druhej. Tak boli vyvinuté rôzne metódy na konzerváciu potravín. Najstarším spôsobom bolo údenie mäsa, solenie, sušenie na slnku.

Konzervačné látky sú potravinové aditíva, ktoré majú označenie od E 200 do E 283. Sú to chemikálie, ktoré ničia, alebo spomaľujú rast baktérií a húb.

Nasledujúcim pokusom sa zoznámite s niektorými spôsobmi konzervovania potravín.

Pomôcky: 8 skúmaviek, stojan na skúmavka, mrazený hrášok, pinzeta, chladnička, vata

Chemikálie: destilovaná voda, slaný roztok (20g NaCl v 100 cm3 destilovanej vody), ocot, 0,1 M roztok dusičnanu sodného, cukrový roztok (10g cukru v 100 cm3 destilovanej vody), roztok SO2 (2g v 100 cm3 vody)

Postup:

1.      8 skúmaviek si označte A-H

2.      pomocou pinzety vložte do každej skúmavky 3 zmrazené hrášky

3.      skúmavka  A- nepridávajte nič

                        B- nepridávajte nič

                        C- do polovice naplňte destilovanou vodou

                        D- do polovice naplňte slaným roztokom

                        E- do polovice naplňte cukrovým roztokom

                        F- do polovice naplňte octom (E 260)

                        G- do polovice naplňte roztokom dusičnanu sodného (E 250)

                        H- do polovice naplňte roztokom oxidu siričitého

4.      do každej skúmavky vložte vatu slúžiacu ako zátku

5.      skúmavku A dajte do chladničky

6.      skúmavky B-H nechajte  24 hod stáť na teplom mieste 

 

Výsledky:

1.      Pozorujte, čo sa stalo s hráškom a kvapalinou po 24 a 72 hod. Zakalený roztok znamená, že pleseň začala rásť.

2.      Svoje pozorovania zaznačte do tabuľky:


skúmavka Ako vyzerá hrášok? Ako vyzerá kvapalina?
A (chladnička)    
B (izba)    
C (destilovaná voda)    
D (slaný roztok)    
E (cukrový roztok)    
F (ocot)    
G(roztok dusičnanu sodného)    
H (roztok oxidu siričitého)    

 

Otázky:

Porovnajte skúmavky A a B. Aké sú rozdiely? Ako ich vysvetlíte?

Ktoré roztoky v skúmavkách C-H pôsobia ako konzervačné látky?

Ako pôsobia konzervačné látky?

Veľmi silný slaný roztok je veľmi dobrou konzervačnou látkou. Prečo je ale pre niektoré potraviny nevhodný?

Kde a pri čom využívame konzerváciu silným cukrovým roztokom?

Aký druh potravín konzervujeme dusičnanom sodným? (V niektorých krajinách je používanie dusičnanov na konzerváciu mäsových výrobkov zakázané, pretože sa zistil ich škodlivý účinok.)

Aký druh potravín konzervujeme SO2?

Inými metódami konzervovania potravín sú sušenie, mrazenie a zaváranie. Pokúste sa vysvetliť, ako zabraňujú kazeniu potravín.

 

Upozornenie: Všetky práva vyhradené! Pre viac informácii viď sekciu "copyright".