Reakcie kyselín a zásad II

 

Pomôcky a chemikálie: odmerné valce, malé kadičky, univerzálny pH indikátorový papierik, rovnaké koncentrácie (4g v 100 cm3 ) roztoku kyseliny citrónovej a roztoku sódy bikarbóny, indikátor (pripravený v úlohe 1)

enlightened Tip: Ak pracujete v domácom prostredí, použite miesto kadičiek napr. obyčajné poháre, miesto odmerného valca odmerné nádoby použivané napr. pri varení, atď.

Postup:

1.      K roztokom uhličitanu sodného (alebo sódy bikarbóny) a kyseliny citrónovej pridajte po rovnakom objeme indikátora. Zaznačte si do tabuľky farbu roztoku a pH, ktoré určíte pomocou pH papierika.

2.      Zmiešajte 10 cm3 roztoku kyseliny a 20 cm3 roztoku uhličitanu (alebo sódy). Čo sa stane?

3.      Pomocou indikátorového papierika zistite pH výsledného roztoku a zaznačte do tabuľky.

4.      Aký plyn unikal pri zmiešaní roztokov? Porozmýšľajte, ako možno tento plyn dokázať, a dokážte ho!

 

 

Roztok kyseliny

Roztok zásady

Po zmiešaní

Farba roztoku

 

 

 

pH

 

 

 

 

 

V nasledujúcom texte doplňte chýbajúce slová:

Vo vode sa rozpustilo viac ....................... ako ...................... . Rozpustnosť kyseliny citrónovej vo vode je teda .............. ako rozpustnosť uhličitanu sodného (sódy bikarbony).

Roztok kyseliny citrónovej má pH  ...................... .  Roztok uhličitanu (hydrogenuhličitanu) sodného má pH .................... .

Zmiešaním týchto dvoch roztokov došlo k ..................., unikal plyn ............. . pH výsledného roztoku bolo .................. .

Reakciu týchto roztokov vyjadruje  slovná rovnica:

    ............................  +  ......................  =  ......................   +  citrát sodný  +  ............... .

 

Upozornenie: Všetky práva vyhradené. Pre viac pozri sekciu "copyright".