V tejto sekcii sa pokúsim čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie vysvetliť učivá, ktoré robia najväčšie problémy. 

Sekcia obsahuje aj prezentácie v power pointe, ktoré používam pri výklade, poznámky do zošita na stiahnutie, (word) atd....

Môžete mi do správy maria.martink@gmail.com poslať tipy na učivá, témy, ktorým nerozumiete, prípadne poslať aj konkrétne príklady. Pokúsim sa ich na tomto mieste vysvetliť a vyriešiť.