Výpočty II

 

Niekoľko  vypočítaných príkladov, ktoré by mal zvládnuť každý študent, ktorý  pomýšľa nad ďalším štúdiom, kde bude potrebovať chémiu :)

 

1.

V 1500 ml roztoku je 60,1554 g dusičnanu kademnatého. Aká je látková koncentrácia tejto látky v roztoku, ak molárna hmotnosť látky M = 236,41 g.mol-1.

Výpočet si môžeš stiahnuť tu

2. 

K 600 ml 10% roztoku dusičnanu draselného, ktorého hustota je 1,0674 g/cm3 pridáme 20 g pevného KNO3. Vypočítajte percentuálne zloženie výsledného roztoku.

Výpočet si môžeš vo formáte pdf stiahnuť tu

3.

 Koľko militrov vody musíme pridať ku zmesi 2 000 ml 10% roztoku kyseliny octovej (ρ1) a 50 ml 100% kysliny octovej (ρ2), aby vznikol 12% roztok (ρ1=1,0125 g/cm3; ρ2 =1,0498 g/cm3)?

Výpočet tu

4.

Roztok o hustote 1,1124 g/cm3;  obsahuje 47% (m/m) glycerolu. Koľko to je objemových % (V/V). Hustota čistého glycerolu je 1,2613 g/cm3 .

Riešenie tu

5.

Koľko vody musíme pridať k 100 cm3 10% roztoku dusitanu draselného s hustotou 1,1101 g/cm3, aby vznikol roztok, ktorého koncentrácia bude 0,250 mol/l. Molárna hmotnosť dusitanu draselného je 85,103 g/mol.

Riešenie tu

6.

Koľko gramov uhličitanu draselného treba rozpustiť, aby sme, po doplnení na 250 ml, získali roztok, ktorého látková koncentrácia bude 0,5 mol/l? Mólová hmotnosť uhličitanu draselného je 138,205 g/mol.

Riešenie tu

7.

Aká bude látková koncentrácia roztoku, ktorý pripravíme zriedením 50g 10% roztoku jodidu draselného na objem 300 ml? M(KI) = 166,002 g/mol.

Riešenie tu

8.

Koľko vody je potrebné pridať k 120 ml 30% roztoku amoniaku s hustotou 0,892 g/cm3,  aby vznikol 5% roztok?

Riešenie tu

9.

K 75 ml 1% roztoku síranu draselného, ktorého hustota je 1,0063 g/cm3, pridáme 2 g pevného síranu draselného. Vypočítajte percentuálne zloženie výsledného roztoku.

Riešenie tu

10. Výpočítajte objem vodíka uvoľneného pri elektrolytickom rozklade 10g vody. (T = 273,15K, p = 101,3 kPa)

Riešenie tu