Znečistenie vzduchu (7.r)- ppt

 

prezentácia k danému učivu vo formáte ppt https://chembiolearn.wbl.sk/znecistenie_vzduchu.pptx