Niekoľko súborov na stiahnutie (predpovšetkým prezentácie použité k výkladu) - v zátvorke škola /ZŠ, G)

Prezentácie vytvorené mnou, používané pri výučbe, obrázky z učebnice/internetu.

dôkazové reakcie sacharidov (G)

energetické zmeny pri chemických reakciách (ZŠ)

chemické reakcie zzh (ZŠ)

chemické reakcie (ZŠ)

chemicky čisté látky a zmesi (ZŠ)

znečistenie vzduchu (ZŠ)

poznámky, PL:

PL - chemické reakcie opakovanie

skúmanie vlastností látok

chemicky čisté látky a zmesi