Učivo základnej školy

Na ZŠ sa chémia vyučuje od 7. ročníka (niekde už od 6.).

V tejto sekcii nájdeš vysvetlené/zhrnuté vybrané kapitoly z učiva základnej školy - hlavne tie, ktoré sú základom pre akékoľvek ďalšie štúdium chémie (napríklad základy názvoslovia, najčastejšie používané veličiny, vzorce, atď). Pre výber kapitoly klikaj ľavo ←