Ako sa najlepšie pripraviť na prijímačky (na VŠ)?

Hlavným problémom mnohích žiakov a študentov je, že sa učia chémiu naspamäť a "nejdú na ňu" logicky. A ešte jedna dôležitá vec: neovládajú základnú násobilku do 100, dokonca ani sčítanie a odčítanie bez kalkulačky!!! Takže, moje odporúčania (na základe pozorovaní toho, čo robí žiakom a študentom najväčšie problémy):

- zopakovať si učivo 6. ročníka ZŠ - násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie BEZ KALKULAČKY (na prijímačkách nie sú kalkulačky väčšinou povolené)

- alfou a omegou je poznať značky a názvy prvkov (slovenské, v prípade uchádzačov o štúdium na lekárskych fakultách aj latinské)

- vedieť zapísať popísaný chemický dej chemickou rovnicou  a vedieť ju vyčísliť; vedieť, čo nám hovoria stechiometrické koeficienty o pomere látkových množstiev

- ovládať základné vzťahy na výpočet látkového množstva, koncentrácie, hustoty,...vedieť si zo vzťahu vyjadriť neznámu (napr. zo vzorca n = m/M, potom m = n.M), použiť vzájomné vzťahy, napr. ak viem, že n = m/M a c = n/V, môžem napísať c = (m/M)/V, a pod.

- poznať základné chemické veličiny, ich jednotky, premeny jednotiek

- rozvíjať logické myslenie!!!

Pre výber príkladu klikaj stĺpec vľavo, alebo tu

Bol tento článok pre Teba užitočný?

Hodnocení: 90% (hlasů: 4)