Koncovky v názvoch zlúčenín a oxidačné čísla 

 

Pri tvorbe vzorcov a názvov zlúčenín používame osem koncoviek - ktoré nám hovoria o tom, aké oxidačné číslo má ten prvok v zlúčenine, ktorý nám v názve dáva prídavné meno (vo vzorci býva na ľavej strane)

 ...............................I

Príklad:  chlorid sod            NaICl-I     

natý .............................II

Príklad: hydroxid horečnatý    MgII(OH)-I ---> Mg(OH)2

- itý ................................III

Príklad: oxid hlinitý   AlIIIO-II ---> Al2O3 

ičitý ..............................IV

Príklad: oxid kremičitý   SiIVO-II  ----> Si2O4 ---> SiO(2 : 4 = 1 : 2 (2 a 4 sú vzájomne deliteľné čísla, postupujeme podobne, ako keď v matematike krátime zlomok)

!!!koncovky -ITÝ a -IČITÝ si často žiaci mýlia!!! - pozorne si skontroluj vždy názov, ak je na konci ITÝ, všimni si, či pred "ITÝ" nie je aj "IČ", teda IČITÝ

ičný, - ečný ....................V

ový ...............................VI

- istý ...............................VII

- ičelý ..............................VIII