Ak dostaneš príklad na teste, písomke, úlohe,....neprepadaj panike, ak po prvom prečítaní nerozumieš. Upokoj sa, a prečítaj si zadanie príkladu ešte raz, ak treba, aj viac krát. Ďalej postupuj napríklad takto:

  1. Ak nie je zadaná rovnica, zapíš si jej schému. Pokojne najskôr slovne, potom vytvor vzorce.
  2. Vyčíslením uprav na chemickú rovnicu.
  3. Pod jednotlivé reaktanty/produkty si zo zadania vypíš, čo poznáš a čo máš vypočítať.
  4. Ak nemáš zadané molárne hmotnosti, vyhľadaj a vypočítaj si ich pomocou PSP.
  5. Zvoľ vhodný vzťah, a počítaj :) Niekedy je potrebné použiť viacero vzťahov v postupnej nadväznosti.
  6. K výsledku nezabudni uviesť aj správne jednotky. Nezabúdaj na to, je to veľmi dôležité!
  7. Nezabúdaj, že chémia je logická veda, nehľadaj v nej nič zložité, stačí rozmýšľať a postupovať krok po kroku ☺️