Vypočítaj, koľko molekúl kyslíka sa spotrebuje pri reakcii, kedy zhoria 2g horčíka.

Riešenie:

Dej prebieha podľa rovnice:

Mg + O2 = MgO2

Ďalej vieme, že:

NA = 6,022 . 1023

Aby sme vedeli vypočítať počet častíc kyslíka, potrebujeme vedieť látkové množstvo horčíka alebo kyslíka (pomer látkových množstiev je 1 : 1).

 

Zapíšeme si čo máme zadané/ zistíme si z PSP:

 

Mg               +               O2       =         MgO2

m(Mg) = 2g                                N = ?

M(Mg) = 24,305g/mol

n = ?

 

Zo zadaných hodnôt vypočítame látkové množstvo horčíka:

 

n(Mg) = m(Mg) : M(Mg)

n(Mg) = 2g : 24,305g/mol

n(Mg) = 0,082 mol = n(O2)

 

Zo vzorca n = N/NA si vyjadríme N:

 

N(Mg) = n(Mg) . NA

N(Mg) = 0,082 mol . 6,022 . 1023 /mol

N(Mg) = 4,938 . 1022