Koľko vody je potrebné pridať k 120 ml 30% roztoku amoniaku s hustotou 0,892 g/cm3,  aby vznikol 5% roztok?