K 600 ml 10% roztoku dusičnanu draselného, ktorého hustota je 1,0674 g/cm3 pridáme 20 g pevného KNO3. Vypočítajte percentuálne zloženie výsledného roztoku.