Aká bude látková koncentrácia roztoku, ktorý pripravíme zriedením 50g 10% roztoku jodidu draselného na objem 300 ml? M(KI) = 166,002 g/mol.