Roztok o hustote 1,1124 g/cm3;  obsahuje 47% (m/m) glycerolu. Koľko to je objemových % (V/V). Hustota čistého glycerolu je 1,2613 g/cm3 .