Koľko militrov vody musíme pridať ku zmesi 2 000 ml 10% roztoku kyseliny octovej (ρ1) a 50 ml 100% kysliny octovej (ρ2), aby vznikol 12% roztok (ρ1=1,0125 g/cm3; ρ2 =1,0498 g/cm3)?