K 75 ml 1% roztoku síranu draselného, ktorého hustota je 1,0063 g/cm3, pridáme 2 g pevného síranu draselného. Vypočítajte percentuálne zloženie výsledného roztoku.