Výpočítajte objem vodíka uvoľneného pri elektrolytickom rozklade 10g vody. (T = 273,15K, p = 101,3 kPa)