Koľko gramov uhličitanu draselného treba rozpustiť, aby sme, po doplnení na 250 ml, získali roztok, ktorého látková koncentrácia bude 0,5 mol/l? Mólová hmotnosť uhličitanu draselného je 138,205 g/mol.